Pierwszy leasing w nowej firmie

 

Dla początkujących

Nie ma wątpliwości, że w ciągu niewielu zeszłych lat leasing wyrósł na największego gracza finansowania przedsiębiorstw. Stosują go zarówno firmy małe, jednoosobowe działalności gospodarcze, firmy średnie i duże korporacje. Bez problemu widać, niemalże każdy przedsiębiorca może skorzystać. Oczywiście, nadal trzeba spełniać określone minimalne wymagania, by móc wnioskować o finansowanie środków trwałych na mocy umowy o leasing samochodów. Warto dodać, że nawet ludzie, którzy niedawno otworzyły działalność gospodarczą mogą bez wielkich trudności zawrzeć umowę leasingową, licząc się jednak z tym, że warunki nie będą równie atrakcyjne jak dla działalności, która działa na danym rynku od dłuższego czasu i osiągnęło trwałą pozycję rynkową. Zacznijmy natomiast od określenia tego, czym tak ogólnie jest leasing. Po pierwsze, jest to umowa ustalana pisemnie. Stronami tej umowy będą firma leasingowa i klient z własną firmą. W umowie znajduje się także zbywca, a zatem osoba lub firma, od której leasingodawca kupuje pożądany przez leasingobiorcę przedmiot. Oczywiście, nie ma nic za darmo a więc w zamian za możliwość użytkowania wybranych środków trwałych przedsiębiorca zobowiązuje się do uiszczania okresowych opłat ratalnych. Przed podpisaniem umowy musi również zdecydować, czy wybiera leasing operacyjny, czy finansowy.

Skąd ta popularność leasingu samochodowego

Od niemal rozpoczęcia działania finansowania na mocy umowy leasingu to pojazdy do 3,5 tony cieszyły się dużą popularnością. Z takiego rozwiązania samochody leasingkorzystają przedsiębiorcy prowadzący najróżniejsze przedsiębiorstwa. Dlaczego warto? Po pierwsze dlatego, że otrzymujemy w pełni nowy samochód (chociaż można również leasingować auta używane) bez potrzeby opłacania jednorazowo kwot rzędu kilkudziesięciu bądź kilkuset tys. złotych. Wśród firm przewozowych leasing również cieszy się znaczną popularnością oraz często w ten właśnie sposób uzupełniają oni swój komplet pojazdów. Jeśli ktoś preferuje jeździć nowymi autami i nie będzie zainteresowany późniejszym ich użytkowaniem to na pewno ucieszy go fakt, że większość firm leasingowych posiada w ofercie „niską ratę”, gdzie w czasie obowiązywania umowy leasingowej raty są maksymalnie niskie, a wartość wykupu jest bardzo wysoka.